[นิทานธรรม] ธรรมะดี คืออะไร

นิทานธรรม

ท่านผู้หนึ่งซึ่งแตกฉานธรรม ละแล้วซึ่งความเป็นตัวตน ได้ถามศิษย์ 3 คน ว่า

“ท่านอยากรู้ธรรมของเราหรือไม่”

ศิษย์ตอบว่า ใช่ท่านอาจารย์ ข้าทั้งสามอยากรู้เหลือเกิน
ท่าอาจารย์ได้ยินดังนั้นเลยกล่าวว่า
“ฉนั้นแล้วเราจะบอกธรรมของเราว่าธรรมของเรานั้นอยู่ในกระถางธูป”
เมื่อศิษย์ได้ไปดูกระถางธูปแล้ว ท่านอาจารย์เลยถามแต่ละคนว่า
“ท่านได้ธรรมอะไรบ้าง”

ศิษย์คนแรกบอกว่า
” ธูปนั้นคือกิเลส เผากิเลสได้ นั่นคือหมดกิเลส”
ท่านอาจารย์ตอบว่า “ธรรมดี”

ศิษย์คนที่สองบอกว่า
“สิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ดั่งธูปเช่นนั้นแลฯ”
ท่านอาจารย์ตอบว่า “ธรรมดี”

ศิษย์คนที่สามบอกว่า
“ข้าไม่รู้เลยท่านอาจารย์ ข้าเห็นแต่ก้านธูปที่มอดไหม้ กับกระถางธุปที่หนักอึ้งเท่านั้นเอง”
ท่านอาจารย์ตอบว่า “ธรรมดี”

เชิญท่านพิจารณา